שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

שאלות ותשובות

חופשה ללא תשלום (חל"ת)

• חופשה ללא תשלום היא בעצם "השעיה" של חוזה העבודה, בתקופת החל"ת אינם חלים חובות הדדיים בין המעסיק לעובד וזאת למרות שנמשכים יחסי עובד-מעסיק.
• היציאה לחל"ת חייבת להיות בהסכמת המעסיק והעובד.
• בתקופת החל"ת העובד אינו זכאי לתשלומים מהמעביד (תגמולים ופיצויים).
• העובד רשאי להפריש באופן עצמאי כספים לקופות כדי לשמור על רצף זכויותיו.
• העובד רשאי לשמור על הכיסוי הביטוחי במסגרת "הסדר ריסק"
• העובד רשאי לבצע "איפוס חיובים" – דילוג על פרמיות.


הסדר ריסק בתקופת חל"ת

כאשר המבוטח יוצא לחל"ת לתקופה ממושכת (מעל 14 ימים), באחריותו לדאוג לתשלום הפרמיה החסרה ולהסדרתה.
במקרה שלא יוסדר התשלום בגין תקופת החל"ת ירשם חוב פיגורים בפוליסה.
המבוטח יכול לשמר את התכנית בהסדר ריסק כאשר הוא משלם רק את עלויות הביטוח (ללא מרכיב חסכון):

1) כל התנאים הקולקטיבים נשארים כפי שהינם.
2) יש להגדיר מראש את תקופת החל"ת.
3) המבוטח והמעסיק יחתמו על טופס יציאה חל"ת.
4) המבוטח יחתום על טופס ריסק זמני שאותו יקבל ממוקד שירות הלקוחות.

 דילוג  (איפוס חיובים) בתקופת חל"ת

אם אין תשלום בגין תקופת החל"ת נפתח חוב בקופה. העובד רשאי לבצע "איפוס חיובים" – דילוג על פרמיות. נציין כי בפוליסות צמודות מדד לא ניתן לבצע דילוג. הדילוג צריך להיות בהסכמת המבוטח והמעסיק. אם מדובר בחל"ת מעל שלושה חודשים יש צורך בחיתום מחדש (הצהרת בריאות קצרה עד תקרת חיתום או ארוכה).

 


חופשת לידה- חל"ד

חופשה בת 12 שבועות שלה זכאית עובדת שילדה או שאימצה ילד שגילו עד 10 שנים.
עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את החל"ד בשבועיים נוספים.
במהלך חל"ד נאסר על המעסיק להעסיק את העובדת והוא פטור מלשלם לה שכר.
העובדת תקבל דמי לידה מביטוח לאומי עבור תקופת החל"ד.
עובדת רשאית להתחיל את החל"ד משישה שבועות לפני יום הלידה המשוער ולהשלים את השאר אחרי הלידה.
עבור חופשת הלידה נצברות לעובדת זכויות סוציאליות (מחלה, הבראה וותק לפיצויים)

החל מיולי 2008 חלה על המעסיק חובה להמשיך ולשלם את תשלומי המעסיק לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, כאשר העובדת משלמת תשלומים שחלים עליה, כל זאת בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
לפיכך תשלומים בגין חל"ד אמורים להמשיך ולהיות משולמים על פי חוק.
אם העובדת לא מסכימה להעביר את חלקה, יופסקו התשלומים וייוצרו פיגורים.
אם אין תשלום בגין תקופת חל"ד, דינן כדין חוב למעסיק.
הסדרת החוב על-ידי איפוס חיובים (דילוג), ריסק זמני או סילוקו ניתן רק בחתימת מבוטחת והמעסיק.

על המעסיק להודיע ל"חוה פז סוכנות לביטוח" על יציאת העובדת לחל"ד.


חל"ת לאחר חל"ד
במקרה שהעובדת מאריכה את חופשת הלידה, כל חופשה נוספת מעבר ל-12 השבועות היא חופשה ללא תשלום.
אין למעסיק כל חבות חוקית בגין תקופת חל"ת.
אם העדכון מתבצע באופן רטרואקטיבי ותקופת החל"ת היסטורית ואינה עולה על שלושה חודשים, ניתן לבצע דילוג מבלי לפגוע בזכויות המבוטחת.


תקופת שמירת הריון
היעדרות מן העבודה במשך ההיריון בעקבות מצב רפואי הנובע מההיריון ומסכן את האישה או עוברה.
בתקופת שמירת היריון מבוטחת מקבלת שכר מביטוח לאומי.

© Hava Paz Insurance Agency Ltd.