שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

ארכיון חדשות

צו הרחבה מעודכן לביטוח פנסיוני מקיף לשכירים

09/10/2011

ב 3/08/2011 נחתם צו הרחבה הקובע שינויים נוספים בהפרשות בהם חייבים מעסיקים בגין עובדיהם במסגרת פנסיית החובה. עיקרו של הצו הינו הגדלה נוספת בהפרשות של המעסיק והעובד החל משנת 2014 ואשר חל על כלל העובדים במשק למעט עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב.

צו ההרחבה החדש למעשה מטיל חובה נוספת על המעסיקים בכך שהינו קובע הגדלה נוספת בהפרשות העובד והמעסיק החל משנת 2014. הצו החדש קובע שהחל מה 01/01/2014 תתווסף מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% הפרשה מהשכר – מתוכם 6% לפיצויים‚ 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד. כלומר משנת 2014 יושוו השיעורים המתחייבים מן הצו לשיעורים המקובלים בביטוח פנסיוני מלא לכל העובדים במשק

להלן טבלת ההפרשות המעודכנת החל משנת 2011 ואילך:

 

החל מיום ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעסיק לפיצויים

סה”כ

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

הצו חל על כלל העובדים במשק למעט עובד שחל עליו הסכם מטיב שימשיך לחול עליו. כלומר‚ החל משנת 2014‚ הסדר פנסיה אשר במסדרתו עובד ומעסיק מפרישים פחות מ 17.5% יחדיו אינו נחשב הסכם מטיב ועל כן יחולו על העובד הוראות הצו ועל המעסיק והעובד להפריש בהתאם להוראות לעיל.

© 2006-07 Hava Paz Insurance Agency Ltd.