שירות לקוחות
מרכז מידע
חיפוש
הירשמו לעלון המידע וקבלו עדכונים וטיפים חמים לתיבת הדוא"ל שלכם:


אני מעוניין לקבל:
 מידע ללקוחות עסקיים
 מידע ללקוחות פרטיים

ארכיון חדשות

טלטלה בשוק הפנסיוני החל מ 2013

03/08/2012

 
שינוי דרסטי ישפיע על הפנסיה שלנו החל מינואר 2013
 
טלטלה בשוק הפנסיוני בעקבות החלטתו של משרד האוצר לאסור על רכישת פוליסות לחיסכון פנסיוני עם מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים. עד היום אנו כחוסכים לגיל פרישה יכולנו לחסוך בקרן פנסיה בה אין מקדם קצבה מובטח או לחילופין בפוליסה בה המקדם קצבה הינו מובטח. אין ספק, שמקדם הקצבה המובטח בפוליסות הינו יתרון משמעותי לחוסך לטווח ארוך ומגן על הקצבה שיקבל בגיל פרישה גם אם תוחלת החיים תעלה. אבל לפני שאנו מגיעים לשורה התחתונה, בואו נבין תחילה מהו מקדם קצבה?
 
מקדם קצבה
 
מקדם קצבה הינו מספר אשר בעזרתו מתרגמים את הסכום שנצבר בתוכנית הפנסיונית לקצבה חודשית לשארית החיים. לדוגמא: מבוטח שצבר בחיסכון 1,000,000 ₪ והובטח לו מקדם 200, יקבל קצבה חודשית של 5,000 ₪ לכל שארית חייו
לפי 5,000 = 1,000,000/200
מקדם הקצבה למעשה משקף באופן סטטיסטי את לוחות התמותה אשר נקבעו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
בפוליסות קצבה קיים מקדם קצבה מובטח אשר משקף את תוחלת החיים הידועה ביום הפקת הפוליסה. מקדם זה נשאר קבוע ואינו יכול להשתנות בעקבות עליה בתוחלת החיים.
לעומת זאת בקרן הפנסיה המקדם אינו מובטח ולכן היחס בין הצבירה בקרן הפנסיה לקצבה החודשית (דהיינו, מקדם הקצבה) מחושב ביום תחילת קבלת הקצבה.
 
השינוי
 
משרד האוצר לאחר שבדק את המקדמים בפוליסות של חברות הביטוח קבע כי הם נמוכים מידי (כלומר הן מיטיבות עם החוסך ולרעת חברת הביטוח) ולמעשה המקדמים צריכים להיות גבוהים יותר לאור העלייה בתוחלת החיים. לכן על מנת לשמור על יציבות חברות הביטוח, לא ניתן יהיה יותר לרכוש פוליסות קצבה עם מקדם קצבה מובטח למצטרפים מתחת לגיל 55 החל מה 01/01/2013
בנוסף, מתכוון משרד האוצר לעדכן את מקדמי הקצבה בהתאם ללוחות תמותה עדכניים.
 
המשמעות
 
ברור שלאורך זמן תוחלת החיים בישראל עולה ולכן המקדם הולך וגדל. אם כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים מקדם הקצבה בעת הפרישה הינו 250, אותו חוסך (בדוגמא לעיל) יקבל בעת הפרישה 4,000 ₪ בלבד (4,000 = 250 / 1,000,000 ₪). המשמעות הכספית היא שאותו חוסך יזדקק לעוד 250,000 ₪ כדי לקבל את אותם 5,000 ₪ קצבה לכל שארית חייו. חוסך שרכש פוליסה עם מקדם קצבה מובטח מוגן מפני הפסד זה וככל שטווח החיסכון שלו רב יותר כך המשמעות הכספית לחיסכון הינה גבוהה יותר.
לעומת זאת אלו שחוסכים באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל חשופים לשינויים במקדם הקצבה
 
מה ניתן לעשות?
 
יש לשקול רכישת פוליסה עם מקדם קצבה מובטח לפני שאפשרות זאת תחסם בפניך באופן מוחלט. חלון ההזדמנויות הינו קצר ומוגבל לאור המגבלות שהטיל משרד האוצר על האפשרות לרכוש פוליסות אלו עד סוף השנה.
יש לבדוק כל מקרה לגופו בטרם ביצוע השינויים.
בימים אלו אנו מבצעים מיפוי ובדיקת תיקי לקוחותינו.
 
בכל שאלה אנו עומדים לרשותכם.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו דרך טופס זה.
© 2006-07 Hava Paz Insurance Agency Ltd.