אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012 ,ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות לקוחותינו:

  1. אנו בסוכנות (להלן "חוה פז סוכנות לביטוח") נתייחס בהגינות ובכבוד ונכבד את פרטיותם של לקוחותינו
  2. אנו בסוכנות נפעל לעדכן את לקוחותינו לגבי אופן קבלת השירות, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדנו
  3. אנו בסוכנות ניתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם פגישה או לשוחח איתו
  4. אנו בסוכנות נקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותינו, נספק מענה ראשוני לכל פנייה, ונמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח. עובדי הסוכנות יתנו מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכול מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה
  5. סוכן הביטוח ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח
  6. סוכן הביטוח ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

 

על החתום,
חוה פז סוכנות לביטוח בע"מ
וצוות העובדיםwebthenet עיצוב ובניית אתרים