הכלים הנכונים לפתרון נכון

כמעסיקים חשוב לכם שההון האנושי המרכיב את הצלחתה של החברה יהיה מוגן יחד עם שאר נכסיה. מחויבויות החברה על פי החוק ועל פי הסכמי עבודה, לביטחונם האישי והסוציאלי של העובדים, דורשים מערך ניהולי מסודר החל משלב גיוסו של העובד וליווי לאורך שנות עבודתו.
חוה פז סוכנות לביטוח פועלת באופן שוטף מול הגורמים הרלוונטים בארגון או מחוצה לו, במתן ליווי אישי בניהולו של ההסדר הפנסיוני וכן במתן שירות אישי ומקצועי מתמשך לעובד.

נשמע מעניין

ביטוח סייבר

כיום ההתפתחויות הטכנולוגיות בעידן הסייבר חושף כל עסק לאיומים על נכסי העסק, על פרטיות הלקוחות ועלול לשבש או להשבית את העסק כליל. עלות הקטנת הסיכון הינו גבוהה ולכן מרבית בעלי העסקים בוחרים כיום להתעלם או לא להשקיע את הסכום הנדרש בהתגוננות. פוטנציאל הנזקים הינו אדיר – הפסד אובדן רווחים הנובעים ממניעה או שיבוש מערכות, נזק לצד ג' כתוצאה מהפרת סודיות ופרטיות, הוצאות ותשלומים באירוע סחיטה, וירוס הכופר ועוד.

נשמע מעניין

ביטוח רכוש וחבויות

נכסי החברה, הכנסותיה וההוצאות הרבות הכרוכות ברכישת כיסויים הדרושים להגנתם הינו נדבך נוסף וחשוב בפעילות החברה ושרידותה לאורך שנים.
חשוב לכם שהסיכונים בדרכה של החברה מוגנים על ידי התחייבויות אשר ביום הקובע לא יהיה ספק בעת מימושן. פעילות רבת השנים מול חברות וגופים רבים בתחום הביטוח מאפשרים לנו בסוכנות להתאים את הפתרון הטוב ביותר לצרכי החברה.

נשמע מעניין
webthenet עיצוב ובניית אתרים